طراحی سند فناوری اطلاعات

معرفی

امروزه برنامه‌ريزيIT و مشاوره در زمينه انتخاب و پياده‌سازي تكنولوژي مناسب، اهميت روزافزوني در سازمانهاي دولتي و خصوصي يافته است. همه اين سازمانها و موسسات هرساله مبالغ روزافزوني از بودجه خود را به شكل تامين تجهيزات سخت‌افزاري، تهيه نرم‌افزار، توسعه شبكه و خطوط ارتباطي، توليد داده و اطلاعات، آموزش كاركنان و... در IT سرمايه‌گذاري مي‌كنند. ایده گستر با پشتوانه سالها فعاليت حرفه‌اي خود و با مجموعه‌اي از كارشناسان زبده در زمينه‌هاي گوناگون IT، ارائه خدمات برنامه‌ريزي، مشاوره و نظارت را يكي از محورهاي عمده فعاليت خود قرار داده است.

قابلیت‌ها

 • تهيه طرحهاي جامع IT براي سازمانها(Master Plan)

  • برنامه‌ريزي سيستم‌هاي اطلاعاتي(ISP)
  • تدوين معماري سازماني
  •  برنامه‌ريزي اجرايي توسعه سيستم‌هاي جامع سازماني
  •  تحليل و انتخاب تكنولوژي مناسب
 • طراحي ساختار سازماني واحدهاي فناوري اطلاعات در سازمانها

 • امكان‌سنجي و ارزيابي اقتصادي، فني طرحهاي توسعهIT

  • تعريف پروژه‌هايIT
  • تهيهRFPو اسناد مناقصه براي واگذاري پروژه‌هايIT
  • مشاوره در زمينه ارجاع كار و انتخاب عمومي
  • تنظيم قراردادهاي انفورماتيكي
  • خدمات مديريت طرح و مشاور مادر (MC)

مشتریان

 • شرکت بیمه ایران
 • سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
 • سازمان بیمه خدمات درمانی