پرتال سازمانی

معرفی

پرتال مجموعه‌ای از صفحات وب است که به هم پیوند خورده‌اند و این مجموعه به صورتی تشکیل شده است که سازمان اطلاعات، دستیابی به اطلاعـات و فعل و انفعـال با آن را در وب سـاده می سازد. این صفحات یک نقطه ورود واحد ایجاد می‌کنند که کاربرانشان را قادر می‌کند تا اطلاعات منابع مختلفی را به صورت یکجا ببینند. هر بار که صفحـه‌ای از پرتـال در وب نمایش داده شـود، به صورت خودکار گـردآوری و قالب‌بندی می‌شود تا با آخرین محتوا و قالب‌بندی که برای آن صفحه انتخاب شده است، هماهنگ باشد.

پرتال های سازمانی اساساً با دو هدف، شامل مدیریت متمركز اطلاعات تجـاری در سازمانهـا و ارائه خدمـات اطلاعـاتی روزآمد طـراحی شدند.این پرتال ها علاوه بر اطلاع‎رسانی زمینه‎های تعامل میان مدیران و كارمندان و مشتریان یا كاربران را ایجاد می‎نمایند.

قابلیت‌ها

 • مدیریت محتوایی
 • زیر سایت تک سطحی
 • زیرسایت چند سطحی
 • گروه های کاربری
 • مدیریت پوسته
 • مدیریت قالب بندی
 • نظارت بر کارایی
 • امکان چند زبانه بودن
 • طراحی تم (واسط گرافیکی) به درخواست مشتری
 • مدیریت کاربران
 • مدیریت نقش ها
 • مدیریت دسترسی ها
 • مدیریت صفحات
 • منو

مشتریان

 • وزارت فرهنگ – معاونت مطبوعات
 • وزارت فرهنگ – رسانه های دیجیتال