کارت هوشمند سلامت

معرفی

با در دست داشتن این کارت می توانید با هر بار مراجعه به پزشکان و کلینیک های عضو این طرح اطلاعات پزشکی خود را در اختیار پزشک معالج خود قرار دهید و همچنین با ثبت اطلاعات جدیدپرونده پزشکی شما بروزرسانی می شود. دارندگان این کارت می توانند از پوشش های مختلف بیمه که هب درخواست ارائه دهندگان بیمه به مزایای این کارت اضافه شده است، با بهره مندی از تخفیفات ویژه استفاده نمایید.

قابلیت‌ها

 • به همراه داشتن هميشگي پرونده پزشكي
 • اطلاعات حیاتی در مواقع ضروری (تصادفات، بيهوشي‌ها و ...)
 • وزن سبك و حجم كم كارت
 • امکان استفاده کامل از بیمه و دریافت دارو از داروخانه های متفاوت
 • كنترل و محاسبة لحظه اي ميزان كاركرد پزشكان، داروخانه‌ها، آزمايشگاه‌ها
 • مشخص شدن و پيگيري لحظه اي سوء استفاده و استفادة غير معمول از يك كارت
 • مشخص شدن فروش غير معمول و استفادة بيش از حد از يك كارت براي دريافت دارو
 • مشخص شدن و پيگيري لحظه اي فروش‌هاي غير عادي و سوء استفادة داروخانه‌ها
 • عمر ده سالة كارت و كاهش هزينه هاي تمديد و توليد دفترچه
 • امكان ابطال مجوز پزشكان، داروخانه‌ها و ... متخلف
 • كاهش قابل توجه هزينه‌هاي جاري و جلوگيري از هدر رفتن منابع
 • سرعت بخشيدن به گردش كار و گردش مالي

مشتریان

 • سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
 • سازمان بیمه خدمات درمانی